Dodanie ogłoszenia

Dodanie ogłoszenia nie powinno nikomu sprawić trudności. Proces ten sprowadza się do kilku kliknięć myszką i do wpisania lub podania kilku informacji. Nowe ogłoszenia nie wymagają żadnej dodatkowej aktywacji i widoczne są w serwisie zaraz po ich dodaniu.

Dodanie ogłoszenia

Aby móc dodać ogłoszenie należy się poprawnie zalogować podając poprawne dane w formularzu umieszczonym w górnej części serwisu ogłoszeniowego. Są to dokładnie takie dane, jakie udostępnione zostały w procesie rejestracji.

Dodanie ogłoszenia

Po odpowiednim zalogowaniu się należy przejść do formularza dodawania nowego ogłoszenia. By tego dokonać należy kliknąć w przycisk z napisem 'dodaj nowe ogłoszenie' umieszczony w górnej części serwisu, w miejscu formularza logowania.

Dodanie ogłoszenia

Pierwszy krok dodania ogłoszenia adopcyjnego wymaga tylko i wyłącznie podania tytułu ogłoszenia oraz kategorii, do której ogłoszenie będzie przypisane. Pamiętać należy, by tytuł był krótki i zwięzły oraz by jednoznacznie określał jakiego kociaka dotyczy nowe ogłoszenie.

Dodanie ogłoszenia

Ostatni etap dodania nowego ogłoszenia adopcyjnego jest bardziej rozbudowany. By ogłoszenie było jak najbardziej czytelne, należy w miarę swoich możliwości dokładnie wypełnić cały formularz, który jest bardzo dobrze opisany. Jednym z ważniejszych ustawień jest 'Aktywność'. Określa ona do którego dnia ogłoszenie będzie aktywne. Po tym czasie zostanie ono ukryte, a po upływie określonego dodatkowego czasu na trwałe usunięte z serwisu. O wszystkim właściciel ogłoszenia informowany będzie automatycznie drogą mailową. Użytkownicy posiadający status organizacji mają dodatkowo dostępne pole wyboru, w którym ustalić mogą rangę ogłoszenia. Dzięki temu na prawdę ważne ogłoszenia będą wyświetlane w pierwszej kolejności na wszystkich podstronach serwisu. Pamiętać należy, by opcji tej używać z rozwagą, gdyż za duża ilość priorytetowych ogłoszeń spowoduje, że straci ona swą funkcję. Ranga danego ogłoszenia jest ograniczona czasowo. Oznacza to tyle, że po upływie określonego czasu, ogłoszenie przyjmie rangę ogłoszenia podstawowego. Po dodaniu wszystkich wymaganych informacji należy zapisać ogłoszenie klikając w przycisk z napisem 'Zapisz ogłoszenie'.