Regulamin serwisu

 1. Serwis adopcyjny Kociaczek to miejsce, gdzie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia związane tylko i wyłącznie z adopcją bezdomnych kotów. Dalej określany jest w tym regulaminie jako Serwis.

 2. Jako Użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z Serwisu.

 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tego regulaminu przez Użytkownika.

 4. Umieszczenie ogłoszeń w Serwisie jest darmowe dla wszystkich.

 5. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie Użytkownik.

 6. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Serwisu.

 7. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.

 8. Informacje zawarte na stronach Serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.

 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń, za roszczenia związane z rozliczeniami między Użytkownikami serwisu, za zachowanie osób umieszczających oferty w Serwisie, za oferowane w ogłoszeniach zwierzęta, towary i usługi, za zgodność zwierząt, usług i towarów z opisem, za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach, za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane, za funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

 10. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikami.

 11. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie spoczywa wyłącznie na Użytkownikach serwisu.

 12. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.

 13. Kolejne identyczne ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin końca publikacji ogłoszenia wybiera Użytkownik zamieszczający ogłoszenie.

 14. Ogłoszenia nie spełniające wymogów określonych w regulaminie będą usuwane.

 15. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie za pomocą Serwisu.

 16. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres, zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych, usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem, usuwania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela Serwisu działalności, nie umieszczania bądź usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

 17. Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie i usuwanie swoich danych przez Serwis.

 18. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników Serwisu.